Konfiguracja

Dane do konfiguracji interfejsu bezprzewodowego:

Nazwa sieci (SSID) : eduroam
Obsługiwane standardy sieci:  802.11 b/g
Mechanizm zabezpieczeń:  WPA2-Enterprise
Typ szyfrowania:  AES
Metoda uwierzytelniania:  EAP-PEAP

Dane użytkownika:

 • Pracownik:

   

  Jeśli pracownik posiada konto email w formie imie.nazwisko w domenie umb.edu.pl to ma dostęp do sieci eduroam. Hasło jest identyczne z hasłem dostępowym do poczty.

   

  Login: imie.nazwisko@umb.edu.pl

  Hasło: identyczne z hasłem do poczty

 • Student:

  Login: nr_albumu@student.umb.edu.pl

  Hasło: Hasło do systemu 'Wirtualnego Dziekanatu',

   

  Hasło jest identyczne z hasłem dostępowym do systemu 'Wirtualnego Dziekanatu', które można uzyskać w dziekanatach danych wydziałów.