Kto może korzystać?

 • Pracownik Unwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Jeśli pracownik posiada konto email w formie imie.nazwisko w domenie umb.edu.pl to ma dostęp do sieci eduroam. Hasło jest identyczne z hasłem dostępowym do poczty.
   

  Login: imie.nazwisko@umb.edu.pl

  Hasło: identyczne z hasłem do poczty

   

 • Student Unwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Login: nr_albumu@student.umb.edu.pl

  Hasło: Hasło do systemu 'Wirtualnego Dziekanatu',

   

  Hasło jest identyczne z hasłem dostępowym do systemu 'Wirtualnego Dziekanatu', które można uzyskać w dziekanatach danych wydziałów.

   

 • Użytkownicy z innych jednostek uczestniczących w projekcie eduroam