Windows VISTA SP2

 1. Klikamy prawym przyciskiem myszy w prawym dolnym rogu ekranu na ikonę połączenia bezprzewodowego i wybieramy opcję "Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe"

 2. Wybieramy opcję "Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi"

 3. Jeśli już istnieje na liście sieci preferowanych wybieramy "eduroam" i klikamy własciwości, w przeciwnym przypadku wybieramy "Dodaj".

 4. Wkolejnym oknie ustawiamy opcje zgodnie z obrazkiem:
  • Nazwa sieci: "eduroam"
  • Uwierzytelnienie sieciowe: WPA2-Enterprise
  • Szyfrowanie danych: AES

 5. W kolejnym oknie przechodzimy do zakładki "Zabezpieczenia".

 6. W kolejnym oknie przechodzimy do zakładki "Uwierzytelnienie" i ustawiamy opcje zgodnie z poniższym obrazkiem:
  • Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise
  • Znaczamy opcje "Zapamiętaj moje poświadczenia dla tego połączena przy każdym logowaniu."

  Wybieramy opcje "Ustawienia".

 7. W konfiguracj "Właściwości chronionego protokołu EAP" odznaczamy opcje "Weryfikuj certyfikat serwera". Następnie klikamy przycisk "Konfiguruj".

 8. W nowym oknie odznaczamy opcje "Automatycznie użyj mojej nazwy logowanie i hasła".

 9. W prawym dolym rogu pownna pojawić się 'chmurka' na którą należy kliknąć.

 10. W nowym oknie "Zabezpieczenia systemu Windows"  wypełniamy pola zgdnie ze wzorcem:
  • Identyfikator: imie.nazwisko@umb.edu.pl lub nr_albumu@student.umb.edu.pl
  • Hasło: >Twoje hasło<

  Potwierdzamy dane przyciskiem "OK".

Powinniśmy móc się już poprawnie zautoryzować i uzyskać dostęp do sieci EDUROAM. Adres IP zostanie automatycznie przydzielony użytkownikowi logującemu się do sieci.