Kontakt

Dział Informatyki i Teletransmisji

ul. Mickiewicza 2c, pokój 3,

tel. 748 55 45 

e-mail: eduroam@umb.edu.pl